23. Aug 2017 8:24

Zasadnutia mestského zastupiteľstva august 2017

V poradie už ôsme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi sa konalo 21. augusta 2017.

Poslanci prerokovali nasledovné body:
1. Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2017
2. Návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2017
3. Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2017
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a monitorovacia správa programového rozpočtu za obdobie I. – VI. 2017
5. Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2017
6. Návrh na zúženie nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29.6.2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 2
7. Stratégia rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza do roku 2023
8. Žiadosť spol. REALITUS, s.r.o., o zmenu uznesenia MsZ Prievidza
9. Návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Centra voľného času Spektrum v Prievidzi
10. IS 91 Štatút rady architektov
11. Návrh na zriadenie Denného centra Sever
12. Zoznam majetkovoprávnych žiadostí
13. Bod rôzne
K niektorým bodom prinesieme samostatné články.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.