30. Jan 2012 8:37

Zariadenie pre seniorov má nové polohovateľné postele

Mesto Prievidza a Zariadenie pre seniorov na Rázusovej ulici už tretíkrát využilo kontakt s nemeckým mestom Ibbenbüren, ktoré je dlhoročným partnerským mestom Prievidze. Vďaka návštevám partnerov z Nemecka, ich osobnej angažovanosti a skontaktovaní s nemeckou firmou Sanimed, nakúpilo Zariadenie pre seniorov už tretíkrát kvalitné polohovateľné postele v Nemecku približne o polovicu lacnejšie, než ich ponúkajú slovenské firmy.

Zariadenie pre seniorov na Ul. Rázusa sa rozrástlo o kvalitné plnoautomatické elektrické polohovateľné lôžka s pokročilými možnosťami, ktoré sú ovládateľné pomocou ručného ovládača, ktoré ponúkla firma z Nemecka

Nákup polohovateľných postelí je financovaný z účelovej dotácie Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR. V minulých rokoch bolo zariadenie vybavené 90 podobnými polohovateľnými posteľami, tento rok bolo nakúpených ďalších 30 postelí a 30 matracov.

Zakúpením týchto postelí sme významne modernizovali Zariadenie pre seniorov, čím sa snažíme o maximálny komfort a vysokú kvalitu života ľudí žijúcich v tomto zariadení. Ako uviedol zástupca primátorky Ľuboš Maxina, „tento druh polohovateľných lôžok nie je v zariadeniach tohto typu samozrejmosťou. Urobíme všetko preto, aby tento prvok modernizácie nebol posledným krokom ku skvalitňovaniu života tohto zariadenia. Partnerstvo mesta Prievidza a mesta Ibbenbüren je jasným príkladom opodstatnenosti partnerských vzťahov medzi mestami a pozitívnym výsledkom viacerých rokovaní s nemeckými firmami.“

Dohoda o partnerských vzťahoch Ibbenbürenu s mestom Prievidza bola podpísaná na jeseň v roku 1988 na podnet starostu nemeckého mesta. Vzťahy s mestom Ibbenbüren získali za roky existencie na intenzite, rozšírili sa do oblasti kultúry, školstva, podpory cestovného ruchu a plnenia európskeho programu „Leonardo da Vinci“. Oficiálny rámec prerástli i neformálnymi vzťahmi medzi občanmi miest a je známe i jedno zmiešané manželstvo.

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.