21. Oct 2021 11:18

Zapojte sa do dní dobrovoľníctva „Mladí pre Prievidzu“

Žiť v meste Prievidza prináša svoje plusy a mínusy. Otázka je, ako sa k nim postavíme, veď predsa atmosféru tohto mesta si tvoríme sami. Preto mladí ľudia chcú ukázať, že im na Prievidzi záleží a že ich zaujíma, čo sa v nej deje.

Zapojte sa aj vy v dňoch od soboty 23. októbra do nedele 21. novembra 2021 do aktivity Mesiac dobrovoľníctva „Mladí pre Prievidzu“, ktorú organizuje Rada mladých v spolupráci s Centrom voľného času Prievidza so žiackymi školskými radami stredných a základných škôl. Tento rok sa koná piatykrát. V roku 2019, kedy sme týždeň dobrovoľníctva organizovali naposledy, sa do dobrovoľníckych aktivít zapojilo 1 044 ľudí, 6 stredných škôl, 6 základných škôl, 10 mládežníckych organizácií, seniori a firemní dobrovoľníci z 5 firiem. Spolu sme uskutočnili 38 aktivít a odpracovali 2 254 hodín. Dobrovoľníci čistili verejné priestranstvá od odpadu, upratovali a rekonštruovali školské areály, opravovali športoviská, učili sa prvú pomoc, organizovali kultúrne podujatia, navštívili dôchodcov, zbierali hračky pre choré deti, skrášľovali a čistili okolie komunitného centra na Ciglianskej ceste, uskutočnili mapovanie cyklostojanov, pripravili divadelné predstavenia, rozhýbali deti pri rôznych športových aktivitách a navštívili mladý parlament v partnerskom meste Jastrzębie-Zdrój.

Pomôžte nám ukázať, čo je to dobrovoľníctvo, ako sa môžu do neho ľudia zapojiť a čo im môže priniesť. Počas tohto mesiaca môžete svojimi vlastnými nápadmi a aktivitami urobiť toto mesto príjemnejšie a krajšie. Podujatie je podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a z mesta Prievidza.

Kto sa môže zapojiť?
Radi prijmeme pomoc od každého, kto má chuť pomôcť a urobiť niečo užitočné pre mesto a ľudí, ktorí v ňom žijú.
– mladí ľudia, žiaci stredných a základných škôl, školské zariadenia (CVČ, ŠKD, ZUŠ,…)
– mládežnícke organizácie
– neformálne skupiny občanov
– seniori
– firemní dobrovoľníci
– jednotlivci

Ako sa môžete zapojiť?
Počas dní od 23.10. do 21.11. 2021 si môžete vytvoriť a uskutočniť svoju vlastnú dobrovoľnícku aktivitu alebo sa zapojiť do už pripravených aktivít, ktorých zoznam bude zverejnený od 23.10. 2021 tu. Vaše aktivity by mali prispievať k riešeniu konkrétnej situácie vo Vašej organizácii, miestnej časti, sídlisku, či komunite.

Príklady aktivít:
– manuálne práce: úprava záhrad, ihrísk a okolia škôl alebo organizácií, čistenie verejných priestranstiev, parkov, potokov, výzdoba alebo maľovanie v interiéri aj exteriéri, jednoduché opravy a práce v interiéri alebo exteriéri, starostlivosť o zvieratá a pod.,
– aktivity pre verejnosť a skupiny ľudí: zorganizovanie rôznych podujatí, súťaží, vystúpení pre seniorov, pre deti v detských domovoch, pre spolužiakov, verejnosť, charitu, zbierky, darovanie krvi a pod.,
– iná vlastná dobrovoľnícka aktivita – nápadom sa medze nekladú.

Akú pomoc Vám v rámci Dní dobrovoľníctva ponúkame?

Organizačný tím, zložený zo zástupcov Rady mladých v Prievidzi, bude nápomocný počas trvania celej akcie a rád poradí, ako sa zapojiť do aktivít alebo premeniť Váš nápad na skutočnosť.

  • -tlač plagátov a letákov,
  • -propagácia aktivít v médiách a internete,
  • -materiálna pomoc – rukavice, vrecia na odpad, sadenice, farby, štetce a pod.
  • -organizačná pomoc
  • -viac informácií: Katarína Cifríková, 0907 247 653, kcifrikova@gmail.com, Rada mladých- Michaela Šaálová- 0907804928, https://www.facebook.com/mladipreprievidzu

Povinnosti organízácie/neformálnej skupiny:
– prihlásiť svoju aktivitu do 23.10. najneskôr 5 dní pred konaním aktivity vyplnením Google formuláru,
– v termíne od 23.10. do 21.11. 2021 zrealizovať dobrovoľnícku aktivitu,
– zabezpečiť bezpečnosť pri práci počas vykonávania dobrovoľníckych aktivít,
– najneskôr 24 hodín po skončení aktivity vyplniť hodnotiaci Google formulár a poslať prezenčnú listinu s 5 fotografiami (formát jpg.) z priebehu Vašej aktivity organizátorovi,
– zverejniť plagát Mesiac dobrovoľníctva „Mladí pre Prievidzu“ na vlastnej internetovej stránke,
– zrušenie aktivity alebo akékoľvek zmeny ohľadne prihlasovacích údajov (termín, čas, miesto, kontaktná osoba atď.) treba neodkladne nahlásiť organizátorovi,
– pri prezentácii podujatia na vašej webstránke, v médiách, v internete a na verejnosti uvádzať:
a) aktivita sa koná v rámci Mesiaca dobrovoľníctva „Mladí pre Prievidzu“,
b) organizátorov: CVČ Prievidza, Rada mladých a Vaše zariadenie,
c) sponzorov: podujatie je podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a s finančnou podporou mesta Prievidza.
– kontakt organizátor: Katarína Cifríková- kcifrikova@gmail.com, 0907 247 653, Rada mladých- Michaela Šaálová- 0907804928.

Tešíme sa na Vašu účasť a spoluprácu.

Ďalšie aktuality

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MODERNEJ GYMNASTIKE

23. máj 2024 9:14
Moderné gymnastky na Majstrovstvách Slovenska. Minulý týždeň sa konali…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

21. máj 2024 15:01
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 24.5.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto chce rekonštruovať bazén mestskej plavárne

21. máj 2024 9:28
Na základe ukončeného verejného obstarávanie samospráva uzatvorila zmluvu na…