4. Apr 2016 8:46

Zápis do 1. ročníka ZŠ a detí do MŠ mesta Prievidza

S účinnosťou od 1. septembra 2015 došlo ku zmene zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Zmeny sa dotkli aj náležitostí zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Mení sa termín konania zápisu z februára na apríl príslušného kalendárneho roku.

Presný termín zápisu dieťaťa do 1. ročníka základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Prievidza je stanovený na deň 27. apríl v čase od 8.00 do 17.00 h.

Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a v súlade s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa mení aj termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre školský rok 2016/2017. Zápis detí do MŠ sa uskutoční v mesiaci máj príslušného kalendárneho roku. Presný termín bude zverejnený na webovom sídle mesta a webových sídlach škôl.

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…