16. Aug 2010 14:28

Základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia po záplavách - pokyny pre verejnosť

1. Umývanie rúk - časté a starostlivé najlepšie mydlom - vždy po kontakte so záplavovou vodou, výkalmi, zatopenými predmetmi - vždy pred jedlom, pitím - vždy po použití WC - nedotýkať sa tváre 2. Pitná voda - pite len zdravotne nezávadnú vodu z  kontrolovaného verejného zdroja, privezenej cisterny, balenú vodu - nepite vodu zo zaplavených studní, vodu z prameňov a zakalených studničiek 3.

Potraviny
– nekonzumujte plodiny zo záhrad zaplavené povodňovou vodou, kalom, bahnom a zlikvidujte ich
– nekonzumujte zaplavené potraviny v papierových, látkových a celofánových obaloch – múku, cukor, soľ, ryžu, cereálie, cestoviny, koreniny…
– nekonzumujte chladené potraviny ponechané pri teplote nad 6?C viac než po dobu 6 hodín
– nekonzumujte mrazené potraviny po ich úplnom rozmrazení ponechané pri teplote 6°C viac než po dobu 4 hodín
– nekonzumujte potraviny, ktoré javia také zmeny vlastností postihnuteľných zmyslami jako je zápach, zmeny konzistencie, farby a pod.
– konzumujte čiastočne zaplavené a ďalej rastúce plodiny až po overení ich nezávadnosti
– konzumujte ovocie zo stromov a kríkov, ktoré nebolo dotknuté záplavovou vodou až po jeho umytí
– konzumujte len hermeticky uzatvorené potraviny – v skle, konzervách, tuhých plastových obaloch, ktoré boli zaplavené až po dôslednom umytí povrchu

4. Zdravotný stav
– nepodceňujte:
– zažívacie ťažkosti – bolesti brucha, hnačky, zvracanie, teploty
– pri objavení ťažkostí navštívte lekára

5. Zásady likvidácie následkov povodní:
– vysúšajte dom alebo byt – prievanom, ventilátorom, teplovzdušnými zdrojmi
– mechanicky odstráňte kal, bahno, vlhké omietky, vlhké tapety, potom mechanicky umyte znečistené plochy a nakoniec tieto plochy dezinfikujte nariedeným dezinfekčným prípravkom podľa návodu
– pri upratovaní a dezinfekcii používajte osobné ochranné pomôcky – rukavice, gumené čižmy, pracovné plášte, zástery
– vyperte znečistenú bielizeň – silne znečistenú najskôr dezinfikujte v dezinfekčnom správne nariedenom roztoku až potom ju operte dezinfikujte sifóny a žumpy podľa návodu na dezinfekčnom prostriedku

6. Dezinfekčné prostriedky
– na povrchy, textil, sifóny, žumpy, studne používajte SAVO, Chloramín T
– na ruky používajte gelové alebo alkoholové dezinfekčné prostriedky
– na odstraňovanie odpadov používajte igelitové vrecia na odpad

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…