1. Apr 2014 13:05

Záhradkári súťažili v reze ovocných stromov

Tretí aprílový víkend patril súťaží záhradkaróv v reze ovocných stromov. Tohtoročné stretnutie bolo už 14. ročníkom obľúbenej súťaži záhradkárov.Samotná akcia prebiehala v ovocnom sade IDARA v obci Koš. Rez bol robený na odrodách Golden Delicious a Jonared.


Pred začiatkom rezu súťažiaci z okresu Prievidza dostali odbornú inštruktáž k zásadám rezu v tvare štíhleho vretena. Na rez ktorého sa zúčastnilo 14 súťažiacich sa prišli pozrieť a naučiť sa ako treba správne rezať aj záhradkári s iných osád v rámci okresu. Komisia v zložení E. Šidová, M. Polcer, M. Miština vyhodnotila úspešnosť rezu. Komisia prihliadala na zachovanie správnosti tvaru, čistote rezu, nadradenosti konárov a iné.

Najlepšie sa umiestnili záhradkári a prebrali putovný pohár :
1. ZO SZZ Dolné Vestenice
2. ZO SZZ Opatovce nad Nitrou
3. ZO SZZ Nováky
4. ZO SZZ Lehota pod Vtáčnikom.

V súťaži jednotlivcov najlepšie nožničky mali:
1. Boris FODORA – ZO SZZ Dolné Vestenice
2. Jaroslav GRAMBLIČKA – ZO SZZ sad 600 ročnice PD
3. Ivan ADÁMIK – ZO SZZ Opatovce nad Nitrou

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…