13. Sep 2018 13:02

Začínajú aj rekonštrukcie ciest a chodníkov

Mesto Prievidza úspešne ukončilo súťaž na zhotoviteľa rekonštrukcie ciest a chodníkov. Prvé cesty prejdú komplexnou rekonštrukciou už v tomto roku.

Po súvislých opravách ciest mesto Prievidza úspešne ukončilo podpísaním zmluvy o dielo aj súťaž na realizáciu komplexných rekonštrukcií miestnych komunikácií. Dodávateľom prác bude spoločnosť STRABAG. Celkovo 13 komunikácií, šesť chodníkov a päť parkovísk v meste Prievidza prejde kompletnou rekonštrukciou. Mesto na tieto práce vyčlenilo sumu 1 542 259 eur vrátane DPH.

Práce budú realizované vo viacerých etapách počas rokov 2018 a 2019. „Práce na rekonštrukciách ciest budú závislé od poveternostných podmienok, ale začať by sme chceli už počas septembra,“ priblížila primátorka Prievidze Katarína Macháčková. „Rovnako ako v minulosti sa snažíme finančné prostriedky rozdeliť spravodlivo podľa počtov obyvateľov vo volebných obvodoch. Pri výbere miestnych komunikácií návrh konzultujeme s poslancami z príslušných častí mesta,“ dodáva.

Rekonštrukcie ciest
Pri rekonštrukciách dôjde k odstráneniu povrchu vozovky resp. chodníka vrátane podkladných vrstiev. Následne budú vybudované nové podkladové vrstvy, osadia sa nové obrubníky. Realizovaný bude nový povrch chodníkov z betónovej dlažby a nový kryt vozovky z asfaltového betónu.

Zoznam prvých etáp ciest, chodníkov a parkovísk určených na kompletnú rekonštrukciu:
Ul. M. Mišíka
Lúčna ulica – cesta, chodník pozdĺž ľavej strany
Chodník na Ul. Stavbárov
Východná ulica I. Etapa
Komunikácia Mierové námestie
Svätoplukova ulica
Ulica D. Krmana
Ulica J. Francisciho
Rad L.N. Tolstého
Ulica A. Mišúta
Ulica E. M. Šoltésovej
Cesta V. Clementisa
Ulica M. Gorkého
Parkovisko Na karasiny 5304
Parkovisko Na karasiny 5306
Parkovisko Na karasiny 5307
Parkovisko Na karasiny 5308
Hlboká ulica I. etapa
Spojovacia ulica I. etapa
Chodník na Traťovej ulici
Chodník na Veľkonecpalskej ulici
Chodník na Ul. M. Mišíka – vnútrobloky
Chodník na Ulici B. Björnsona
Chodník na Ulici M.R. Štefánika
Chodník na Ulici S. Chalupku

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…