11. Apr 2023 9:59

V sobotu 15.4. začína zber nebezpečného odpadu

Nebezpečný odpad je taký zvláštny odpad, ktorý je škodlivinou, alebo ktorý svojimi vlastnosťami je resp. môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie. Zber nebezpečných látok z komunálneho odpadu je v meste Prievidza realizovaný ako mobilný zber priamo od obyvateľov a vykonáva ho zberová spoločnosť T+T a.s. Je preto potrebné odovzdať odpad osobne s udaním údajov o mene a bydlisku obyvateľa.

Triedený zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok v meste prebehne 15. a 22. apríla na určených stanovištiach nasledovne:

Okruh č. 1 – 15.4.2023:

Ul. J. Záborského – Bottova ul. križovatka: 8.10 –  8.20
Ul. energetikov – parkovisko Jednota (bývalý Dérer): 8.25 –  8.40
Dubová ul. – bývalé potraviny: 8.45 –  9.00
Snežienková ul. 16 – pri autobusovej zastávke: 9.05 –  9.20
Na záhumní 2 – Kultúrny dom Necpaly: 9.25 –  9.40
Gazdovská ul – pri potravinách: 9.45 – 10.00
Ul. stavbárov 19 – Obchodné Centrum Spektrum: 10.05 – 10.15
Medzibriežková ul. – parkovisko (Okresný úrad): 10.20 – 10.30
Ul. M. Hodžu – parkovisko (bývalá čistiareň): 10.35 – 10.45
Šumperská ul. – pri garážach: 10.50 – 11.00
Ul. T. Milkina – križovatka pri garážach: 11.05 – 11.20
Ul. I. Krasku  – pohostinstvo PAPUČA: 11.25 – 11.35
Ul. A. Žarnova – č. vchodu 5: 11.40 – 11.55
Ul. Ľ. Ondrejova – potraviny Jednota: 12.00 – 12.15

Okruh č. 2 – 22.4.2023:

Riečna ul. – pri garážach: 8.30 –  8.40
Sklenárska ul. – ihrisko ZŠ (za rešt. Benedikti): 8.45 –  9.00
Gorazdovo nábrežie – rešt. Kaleráb: 9.05 –  9.20
Ul. J. Kráľa – parkovisko na boku potravín: 9.25 –  9.35
Ul. J. Murgaša – bývalá mototechna: 9.40 –  9.55
Ul. B. Björnsona – parkovisko za sklenárstvom: 10.00 – 10.15
Dlhá ul. – Potraviny Fresh: 10.20 – 10.35
Východná ul. – Vajanského ul. Križovatka: 10.40 – 10.55
Ul. 1. Mája (Hradec) – pri pohostinstve: 11.05 – 11.20
Ul. družby (Malá Lehôtka) – pri pohostinstve: 11.25 – 11.40
Podhorská ul. (Veľká Lehôtka) – parkovisko pri ihrisku: 11.45 – 12.05

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…