8. Sep 2017 8:33

Začiatok školského roka priniesol otvorenie novej tanečnej sály

Začiatok nového školského roka bol na Základnej škole Ulica energetikov opäť iný. Žiaci a žiačky zo športových tried so zameraním na aerobik si prevzali obrovský darček. Primátorka mesta Prievidza JUDr. Katarína Macháčková slávnostne otvorila novú tanečnú sálu, ktorú škola vybudovala za finančnej podpory mesta počas letných prázdni

„Pôvodná oveľa menšia sála nám už nepostačovala, nakoľko v triedach máme už viac ako 90 žiakov a žiačok, ktorí potrebujú kvalitný tréningový priestor. Nová sála je vybavená dvomi zrkadlovými stenami, dvomi stenami s madlami, tanečnou podlahou, novým ozvučením. K pomôckam pribudli najmodernejšie podložky so šetrnou membránou, činky, stepy a fit lopty,“ uviedla riaditeľka školy Mgr. Ivana Škrteľová.

Steny na sále sú doplnené originálnymi kresbami z rúk mamičky žiačky školy pani Miroslavy Sekerešovej. Rekonštrukčné práce vyšli na sumu 17 tisíc eur a boli použité z rozpočtu mesta Prievidza.Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…