2. Oct 2012 10:46

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-6351-2012

Spoločnosť OÁZA Prievidza, s.r.o., Riečna 414/4, 971 01 Prievidza podala dňa 27. 09. 2012 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 ks briez na pozemku parc. č. 562/13, k. ú. Prievidza, vo vlastníctve žiadateľa, z dôvodu realizácie stavby.

Zverejnené dňa 2.10.2012

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.