6. Mar 2017 9:58

Začalo sa jarné upratovanie na cintorínoch

V prvých marcových dňoch začalo Stredisko pietnych služieb TSMPD s.r.o. jarné upratovanie na cintorínoch. Do tejto činnosti boli zapojení aj aktivační pracovníci, ktorých má mesto Prievidza k dispozícii od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Ako prvý sa upratoval areál pohrebiska a Dom rozlúčky vo Veľkej Lehôtke.

Od utorka 7. marca, bude podľa poveternostných podmienok jarné upratovanie pokračovať na cintorínoch vo štvrtiach Malá Lehôtka a Hradec a následne v Necpaloch. Upratovacie práce sa týkajú hlavne chodníkov a komunikácií v areáloch pohrebísk a vstupov na cintoríny.

Správa cintorína žiada nájomcov hrobových miest, aby venovali pozornosť svojim hrobovým a urnovým miestam, odstránili po zime poškodenú kvetinovú výzdobu a upratali si v okolí hrobových miest (povinnosť nájomcu je upratovať 30 cm okolo hrobu). Veľkoobjemové kontajnery na odpad z hrobových a urnových miest sú zabezpečené trvalo na všetkých pohrebiskách.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.