22. Mar 2023 10:49

Začalo jarné čistenie komunikácií

TSMPD s.r.o. spustili od 6.marca jarné čistenie miestnych komunikácií. Zametacie práce začali na hlavných výjazdoch a smerujú do celého mesta. V prevádzke sú dva veľké zametacie stroje, ktoré vyčistia hlavné komunikácie a následne vnútrobloky a 2 menšie čistiace stroje určené na údržbu chodníkov.

„Od 6.3.2023 sme začali jarnú údržbu s obmedzeným počtom techniky, nakoľko do 15. 3. 2023 sme museli držať pohotovosť kvôli zimnej údržbe. Od 15. 3. 2023 sme vozidlám prehodili nadstavby na letnú údržbu a ideme v plnom strojnom vybavení, t. j. 2 veľké a 2 malé stroje,“ hovorí vedúci pre miestne komunikácie Roman Bartoš.

Po hlavných komunikáciách bude nasledovať posledná a zároveň najdlhšia fáza dočisťovanie ulíc, vnútroblokov a odstavných plôch pri bytových domoch. Žiadame pri tejto príležitosti vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a uvoľnili parkovacie mieste na dôkladné dočistenie, aby sa podarilo urýchliť čistiace práce a dočistiť všetky odstavné plochy v čo najkratšom čase.

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…