30. Apr 2021 11:10

Začali prvé aktivity partnerského projektu Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza

Mesto Prievidza spolu s partnermi, mestom Handlová a Bojnice, oficiálne odštartovalo 1. apríla 2021 projekt s názvom Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza. Financovaný je zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu Efektívna verejná správa a potrvá dva roky.

Cieľom projektu je zvýšiť koordinačné a implementačné kapacity miestnych samospráv za účelom zefektívnenia ich činností pri výkone originálnych a prenesených kompetencií. Posilniť kapacity projektovej prípravy a riadenia v samosprávach je nevyhnutné i s ohľadom na začínajúcu transformáciu uhoľného regiónu a pripravované schémy podpory. Za účelom úspešnej koordinácie a riadenia projektových aktivít prebehli počas apríla úvodné stretnutia zástupcov partnerských miest projektu.

Ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom realizácie hlavných aktivít pod názvom Zlepšené procesy, systémy a politiky v meste Prievidza, Handlová a Bojnice. Ich obsahom je podpora jestvujúcich a vytvorenie nových pracovných pozícií samospráv zameraných na manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja a miestneho územného rozvoja. V záujme trvalo udržateľného rozvoja regiónu sa Mesto Prievidza a partneri pri plánovaní činností miestnych samospráv spojili a vzhľadom na útlm baníctva ako doposiaľ významnej oblasti hospodárstva a zamestnávania v dotknutom území pripravili predkladaný projekt.

Vzhľadom k tomu, že sa predpokladá vyhlásenie množstva výziev z rôznych schém či platforiem podpory, je dôležité, aby boli samosprávy v regióne pripravené a mohli tak získať čo najviac mimorozpočtových finančných prostriedkov. To sa dokáže vo veľkej miere zabezpečiť práve posilnením odborných personálnych kapacít – v rámci mesta Prievidza o štyroch zamestnancov, v Handlovej o dvoch a v Bojniciach o jedného zamestnanca. Informácie o projekte nájdete aj TU.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…