19. Dec 2018 6:25

Zábava s pyrotechnikou

Po roku 1989 sa na našom trhu postupne začali objavovať predmety zábavnej pyrotechniky. Kým v minulosti spotrebitelia poznali iba sortiment z jarmočných strelnicových atrakcií v podobe kapslí, búchacích guličiek a podobných predmetov zo zahraničia, postupne sa u nás začal rozširovať celý sortiment tzv. „zábavnej pyrotechniky“ od petárd až po kompaktné ohňostroje a rakety. V posledných rokoch nastupuje internetový predaj a spotrebiteľ si môže doslova nakúpiť čo chce alebo aj nechce.

Samozrejme, nadobúdanie a používanie zábavnej pyrotechniky upravujú zákony, s čím si často mnohí spotrebitelia nerobia starosti. Ostáva len spoliehať sa na zdravý rozum alebo jeho zvyšky, keď si niektorí zábavychtiví jedinci nenechajú vysvetliť ani len základné zákonné aj bezpečnostné pravidlá.
Pripomíname, že na území mesta Prievidza je používanie zábavnej pyrotechniky zakázané s výnimkou Silvestra 31. decembra, kedy je možné pyrotechnikou používať od 10.00 hod. až do 1.januára 03.00 hod. rána. Niektorí nedočkavci síce túžia vyskúšať zakúpený tovar ihneď po odchode z obchodu alebo po doručení kuriérom, tým sa však dopúšťajú priestupku na úseku verejného poriadku. Okrem postihu im hrozí aj zhabanie predmetov, použitých na spáchanie priestupku. Samozrejmosťou by malo byť podrobné preštudovanie návodu na použitie a niekoľko základných pravidiel, aby zábava neskončila tragédiou.
Výrobky nerozoberajte, nevysýpajte pyrotechnické zlože a vzájomne ich nekombinujte. V žiadnom prípade nie je vhodné nosiť pyrotechniku vo vreckách šiat. Nebezpečná môže byť pyrotechnika, ktorá má poškodený, navlhnutý, roztrhnutý a znovu zalepený obal alebo je po záručnej dobe.
Je nutné rozlišovať, či daný výrobok je pre použitie v interiéri alebo vo vonkajšom prostredí. Nepoužívať pyrotechniku v horľavom prostredí. Nebezpečné je manipulovať s nevybuchnutou pyrotechnikou – zlyhané výrobky treba ponechať na mieste 5 až 10 minút (podľa návodu) a potom ponoriť do vody na 24 hodín.
Lietajúce a vystreľovacie efekty zapaľujte tak, aby vám nevleteli do oka, do vlasov, pod odev, do bytu a podobne. Piráty zapáľte zápalnicou a hneď odhoďte na bezpečné miesto. Rakety je dobré pred odpálením vložiť do plastovej fľaše 1/3 naplnenej pieskom (kvôli stabilite), nie iba zapichnúť do zeme alebo udupaného snehu. Pre ľahší výmet rakety je vhodné túto upevnite tak, aby drevený hranolček spojený s raketou spoľahlivo vyletel do vzduchu. Pri zapaľovaní sa nenakláňajte nad raketu a nedržte stabilizátor v ruke.
Buďte ohľaduplní a zábavnú pyrotechniku neodpaľujte v blízkosti škôl, nemocníc, kostolov, domovov dôchodcov a pod. Iniciované výrobky zábavnej pyrotechniky nehádžte medzi ľudí, malé deti a zvieratá. Zábavná pyrotechnika neraz končí aj na balkónoch na sídliskách, preto je potrebné z týchto miest odstrániť všetky horľavé veci.
Počas Silvestra je vhodné zvážiť venčenie psov tak, aby netrpeli výbuchmi a počas večera urobiť opatrenia na zabránenie stresu domácich zvierat. Strieľanie rakiet z balkóna alebo hádzanie petárd na parkovisko starostlivo zvážte, možno tam parkuje aj vaše auto!
Pokus o najlepší domáci ohňostroj môže stáť značnú sumu peňazí a výsledný efekt nemusí naplniť vaše očakávania, preto v rámci úspory rodinného rozpočtu a zdravého pohybu po konzumácii štedrej ponuky domácich jedál môžete navštíviť námestie v centre mesta a sledovať každoročný profesionálny ohňostroj v réžii mesta Prievidza, ktorý ponúka nezabudnuteľný zážitok.

text: V. Zajac

Ďalšie aktuality

Zelený projekt pre seniorov

18. Jun 2024 14:21
V rámci podujatia Naše mesto 2024 upravili pracovníci mestského úradu spoločne s…

Mesto chce opraviť odvodňovací žľab na autobusovej stanici

17. Jun 2024 13:34
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…