18. Aug 2013 10:06

Workshop - LOKALITA PRIEVIDZA

30.- 31. 8. 2013/Art galéria mesta Prievidza v kine Baník a exteriéry mesta Prievidza

Cieľ, zámer podujatia: Poskytnúť profesionálnym i neprofesionálnym výtvarníkom a výtvarným umelcom mesta nové inšpirácie a prístupy pri výtvarnom spracovávaní témy mesta, konkrétne mesta Prievidza, jeho histórie i súčasnosti, jeho genia loci z viacerých zdrojov – historických podôb mesta zachovaných v starých fotografiách a dokumentoch, spôsobov jeho stvárňovania v dielach významných výtvarných umelcov mesta, vrátane výtvarných realizácií v architektúre (sgrafitá), výtvarná reflexia súčasného mesta. Osobitným cieľom workshopu je aj celková podpora a uvoľnenie kreativity jej účastníkov formou netradičných výtvarných postupov.

Lektorské vedenie workshopu: Mgr. Art Daniela Krajcova, absolventka VŠVU Bratislava – katedry architektúry, grafiky, médií a multimédií – a VŠMU – katedry animovanej tvorby, lektorka a účastníčka množstva medzinárodných stáží a výstav, s bohatými skúsenosťami tvorivej lektorskej práce s rôznymi skupinami záujemcov (ďalšie informácie na www.krajcovadaniela.com)

PROGRAM WORKSHOPU:

Piatok, 30. 8., 17.00 – 20.00

Inšpirácie starou Prievidzou – projekcia historických fotografií a pohľadníc významných lokalít mesta, spojená so spomienkami pamätníkov
Výtvarná podoba mesta v dielach prievidzských umelcov zo zbierok SNM – Múzea Bojnice (Fedora, Vysočan). Sgrafitá – výtvarné realizácie prievidzských umelcov do architektúry
Urbánne inšpirácie v tvorbe Mgr.art Daniely Krajčovej – komentovaná projekcia diel lektorky workshopu.

Sobota, 31. 8., 9.00 – 20.00 h:

9.00 – 10.00 h: Pokyny k tvorivej práci účastníkov: Výber lokality mesta (skutočnej, historickej), kresba a maľba vybranej lokality v dvoch vrstvách, dvomi farbami, pričom prvou farbou zachytávajú súčasný pohľad na mesto, druhou vytvárajú určitú víziu lokality zdôraznením určitých prvkov, pridaním nových objektov, symbolov, prípadne potvrdzujú pôvodnú kresbu štylizáciou, vyjadrením pôvodného charakteru miesta, jeho histórie, jeho génia loci.

10.00 – 12.00 : Práca podľa historických inšpiračných zdrojov v priestoroch Art galérie

12.00 – 13.00 : Obedňajšia prestávka

13.00 – 18.00 : Práca v exteriéri, vo vybraných lokalitách mesta

18.00 – 20.00 : Návrat do galérie, tvorivé konfrontácie, spätné väzby, odporúčania a pokyny lektorky pre individuálnu prácu účastníkov doma, s predpokladom ďalšej vizuálnej komunikácie s lektorkou do konania výstavy prostredníctvom Art pointu

Materiálno-technické zabezpečenie workshopu: Organizátor workshopu zabezpečí pre účastníkov papiere – výkresy, pomôcky na kresbu a maľbu (štetce, uhly, pastely, akvarelové farby) Pokiaľ si účastníci chcú priniesť vlastný materiál, na prácu s ktorým sú zvyknutí (štetec, technicky kvalitnejšie (značkové) pastely, či akvarelové farby, je to na ich rozhodnutí

Každý účastník bude mať denne nárok na jednu kávu a nápoj (minerálka, kofola, nealko-pivo) zdarma, ktoré mu poskytne Art café kina Baník.

Účastnícky poplatok: 5 €

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…