Vznik a zameranie

Dňa 16.11.1998 podala Jednota dôchodcov Slovenska Prievidza, Základná organizácia 07 Prievidza, vtedajšiemu primátorovi mesta Prievidza Ing. Ivanovi Vaňovi, ako aj členom zastupiteľstva mesta Prievidza žiadosť o zriadenie ďalšieho Klubu dôchodcov pre mesto Prievidza.

V tom čase už  v našom meste počet dôchodcov presiahol 5000 vznikla potreba vytvoriť ďalšie priestory, kde by sa dôchodcovia mohli pravidelne schádzať a vykonávať rôzne záujmové činnosti a takto užitočne tráviť voľný čas.

Súvisice dokumenty: