24. Nov 2023 9:32

VZN mesta Prievidza č. 16/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza


Číslo:

16/2023

Prílohy:

VZN č. 16/2023
(pdf, 155 kB)

Schválené:

30.10.2023

Vyhlásené:

02.11.2023

Účinnosť od:

18.11.2023

Ďalšie aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…

Odstávka vody

20. Feb 2024 8:05
Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude dnes 20.2.2024…

Žiadosti o dotácie čakajú na vyhodnotenie

19. Feb 2024 12:52
Prievidzská samospráva spustila v januári elektronický systém podávania dotácií,…