12. Sep 2014 10:31

VZN mesta Prievidza č. 154/2014

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 154/2014 o zrušení školskej jedálne pri Materskej škole, Ul. Š. Závodníka č. 488/18 971 01 Prievidza.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

Celý dokument ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. V. Benedikta,…

19. Aug 2022 8:08
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.