4. Apr 2022 14:43

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 6/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta


Číslo:

6/2021

Prílohy:

VZN č. 6/2021
(pdf, 525 kB)

Schválené:

06.12.2021

Vyhlásené:

14.12.2021

Účinnosť od:

01.01.2022

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…