5. Apr 2022 9:37

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2019 o miestnych daniach


Číslo:

3/2020

Prílohy:

VZN č. 3/2020
(pdf, 115 kB)

Schválené:

8.6.2020

Vyhlásené:

9.6.2020

Účinnosť od:

24.6.2020

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…