5. Apr 2022 9:37

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2019 o miestnych daniach


Číslo:

3/2020

Prílohy:

VZN č. 3/2020
(pdf, 115 kB)

Schválené:

8.6.2020

Vyhlásené:

9.6.2020

Účinnosť od:

24.6.2020

Ďalšie aktuality

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z…

9. Jun 2023 13:04
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať…

Týždeň plný radosti a smiechu v MŠ, Ul. P. Benického

9. Jun 2023 9:00
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pedagógovia pre deti v …

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…