3. máj 2022 9:50

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 2/2017 ktorým sa zrušuje VZN č. 39/1997 o povinnostiach fyzických a právnických osôb na úseku požiarnej ochrany


Číslo:

2/2017

Prílohy:

VZN č. 2/2017
(pdf, 325 kB)

Schválené:

27.03.2017

Vyhlásené:

02.04.2017

Účinnosť od:

18.04.2017

Ďalšie aktuality

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z…

9. Jun 2023 13:04
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať…

Týždeň plný radosti a smiechu v MŠ, Ul. P. Benického

9. Jun 2023 9:00
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pedagógovia pre deti v …

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…