25. Mar 2022 8:22

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2022 „Doplnok č. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev“


Číslo:

1/2022

Prílohy:

VZN č. 1/2022
(pdf, 878 kB)

Schválené:

31.01.2022

Vyhlásené:

01.02.2022

Účinnosť od:

16.02.2022

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

11. Jun 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom vedení bude…

Uzávera Nábrežia J. Kalinčiaka

11. Jun 2024 7:15
Z dôvodu opravy lokálnych výtlkov a zlepšenia zjazdnosti komunikácie, ktorá bude od…

Debarierizácia chodníka Cesta Vl. Clementisa pri parkovisku

10. Jun 2024 8:51
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…