15. Mar 2011 9:45

Vyzvi srdce k pohybu

Celonárodná medzinárodne koordinovaná kampaň Vyzvi srdce k pohybu na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie sa koná pod záštitou ÚVZ SR a kancelárie WHO na Slovensku od 14. marca do 22. mája 2011. Polhodina pohybovej aktivity denne sa preukázala ako minimálny objem postačujúci k tomu, aby sa nezhoršoval zdravotný stav človeka.

A približne 4 týždne zvýšenej pohybovej aktivity spravidla už vedú k tomu, že sa vytvorí návyk na pravidelnú dávku fyzickej námahy a v organizme sa naštartujú priaznivé zmeny na úrovni srdcovo-cievneho a dýchacieho systému, aj na úrovni transportu živín a kyslíka do buniek a optimalizácie metabolizmu. Viaceré štúdie dokázali, že nedostatok pohybu sa stáva celosvetovo jedným z najvýznamnejších rizikových faktorov pre rozvoj takých ochorení, ako ateroskleróza a všetky jej dôsledky, ischémie v dôsledku zúženia priesvitu tepien, vrátane infarktu myokardu a náhlych cievnych mozgových príhod, ktoré často končia úmrtím alebo invaliditou, arteriálna hypertenzia, cukrovka II. typu, osteoporóza, funkčné poruchy pohybového ústrojenstva, obezita, rakovina hrubého čreva a iné.

Účastníci našej súťaže v uplynulých ročníkoch významne zvýšili svoju aktivitu, mnohí z nich zredukovali svoju váhu a začali sa vďaka pravidelnému pohybu cítiť lepšie!

Zapojte sa do súťaže o hodnotné ceny

Máte nad 18 rokov?

Prekonajte pohodlnosť – vyhrajte zdravie!

Aby mohol byť účastník zaradený do žrebovania, musí aspoň počas 4 za sebou nasledujúcich týždňov v čase od 14.3. do 22.5.2011 venovať pohybu210 aviac minút v týždni tak, aby mal pohyb najmenej 4x týždenne. Účastníci aktívni6 aviac týždňov budú  zaradení aj do prémiového žrebovania.

Účastnícky list do súťaže získate na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Prievidza, na internetovej stránke http://www.ruvzpd.sk , v lekárňach a v zdravotníckych zariadeniach. Vyplnený odovzdajte osobne, poštou, preskenovaný e-mailom (pd.vz@uvzsr.sk) alebo faxom (046/519 20 12) na RÚVZ Prievidza, so sídlom v Bojniciach, Oddelenie výchovy ku zdraviu, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice.

Bližšie informácie Vám poskytnú na Oddelení výchovy ku zdraviu tel. 046/519 20 18, e-mail: pd.vz@uvzsr.sk.

 V prípade záujmu v poradni zdravia Vám poskytnú vstupný a výstupný test fyzickej zdatnosti a vyšetrenie krvi metódou suchej biochémie.

 Nemáš ešte 18, ale vieš čítať, písať, máš rád šport, turistiku a hry?

 Vyhraj v súťaži detských podporovateľov kampane, nahovor aspoň jedného dospelého človeka na účasť v súťaži „Vyzvi srdce k pohybu“.

Nahovor svojich dospelákov, aby sa zúčastnili súťaže VYZVI SRDCE K POHYBU pre zlepšenie ich zdravia.

Ukáž svojim rodičom, starkým, tetám, ujom, strýčkom a strynám, babke a dedkovi, dospelým súrodencom, bratrancom, sesterniciam, švagrom, švagrinám, rodinným priateľom a ďalším dospelým, ktorých ľúbiš a na ktorých zdraví ti záleží, ako možno využiť voľný čas veselými pohybovými hrami, rekreačným športom, zábavným cvičením, objavnými turistickými výpravami, pretekmi v netradičných disciplínach….

Ako podporovateľ súťaže sa dostaneš do žrebovania toľkokrát, koľko získaš účastníkov spĺňajúcich podmienky. Aj ty však nejaké podmienky musíš splniť:

Zorganizovať pre dospelého účastníka, ktorého podporuješ, aspoň 4 podujatia spojené s pohybom. Ak podporuješ viacerých účastníkov, aktivity môžu byť spoločné. Jedno dieťa môže podporovať aj viacerých účastníkov.

Dohliadni, aby splnil všetky podmienky.

Po skončení účasti v súťaži prilož k jeho účastníckemu listu svoj záznam o aktivitách, ktoré ste absolvovali spolu z tvojej iniciatívy. Nezabudni napísať o tom pár riadkov!

 

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…