6. Mar 2018 12:27

Výzva ne predkladanie cenových ponúk - Vybudovanie obslužnej komunikácie na Ul. Matice slovenskej v Prievidzi

Názov zákazky : „Vybudovanie obslužnej komunikácie na Ul. Matice slovenskej v Prievidzi“ Miesto dodania: parcela C-KN č. 3256/8, k.ú. Prievidza – parcela medzi budovou bývalej požiarnej zbrojnice a budovou Gymnázia V.B. Nedožerského Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby, CPV 71320000-7li zapojiť.

príloha č.1:

príloha č. 2:

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.