8. Apr 2013 13:00

Výzva na verejné obstarávanie - oleje a tuky pre školské jedálne

Názov zákazky: „Oleje a tuky pre potreby školských jedální pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru Miesto dodania: ŠJ pri MŠ v Prievidzi podľa zoznamu uvedeného v bode 3.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva na obdobie: 12 mesiacov, v súlade s návrhom zmluvy, ktorý je prílohou č. 1 tejto výzvy Celkové požadované množstvá sú uvedené v tabuľke na ocenenie predmetu obstarávania v bode 3.5; čiastkové množstvá, termíny a miesta dodania budú dohodnuté v telefonických alebo e-mailových objednávkach podľa priebežne vznikajúcich potrieb jednotlivých ŠJ.

celý dokument: ico_doc_46

príloha č. 1:

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.