28. Mar 2017 13:12

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza – VVO č.2

Názov zákazky: „Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza – VVO č.2“. Miesto dodania: Ul. Rudnaya 13,15, Ul. Rudnaya 31, Ul. Krmana II.132 – 5/7, Prievidza. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV:45233160-8, Predpokladaná hodnota zákazky: 25 000,00 € bez DPH.

celý dokument:ico_pdf_46

príloha č.1:

príloha č.2:

návrh zmluvy:ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…