20. Apr 2020 10:51

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Multifunkčné ihrisko na ZŠ S. Chalupku v Prievidzi

Názov zákazky: „Multifunkčné ihrisko na ZŠ S. Chalupku v Prievidzi“ Miesto dodania: Základná škola Ul. Sama Chalupku, Prievidza. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác; CPV: 45236110-4 Predpokladaná hodnota zákazky: 89 113,87 € bez DPH

Celý dokument:

Prílohy:

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk k zákazke (zverejnené 4.6.2020):

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.