28. Jan 2021 9:05

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Lávka pre peších ponad železnicu

Názov zákazky: „Lávka pre peších ponad železnicu“ Miesto dodania: Prievidza Typ zákazky: zákazka na dodanie stavebných prác CPV kód: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov; 71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor Forma zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo

Celý dokument:

Prílohy:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…