28. Jan 2021 9:05

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Lávka pre peších ponad železnicu

Názov zákazky: „Lávka pre peších ponad železnicu“ Miesto dodania: Prievidza Typ zákazky: zákazka na dodanie stavebných prác CPV kód: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov; 71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor Forma zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo

Celý dokument:

Prílohy:

Ďalšie aktuality

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z…

9. Jun 2023 13:04
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať…

Týždeň plný radosti a smiechu v MŠ, Ul. P. Benického

9. Jun 2023 9:00
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pedagógovia pre deti v …

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…