28. Jul 2021 7:31

Výzva na predloženie cenovej ponuky: KANCELÁRSKE A HYGIENICKÉ VYBAVENIE K PROJEKTU 314011ARK2“ (Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza)

Názov zákazky : „KANCELÁRSKE A HYGIENICKÉ VYBAVENIE K PROJEKTU 314011ARK2“ (Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza) • Miesto dodania: Prievidza, Mestský úrad, Nám. Slobody 14 • Typ zákazky: zákazka na dodanie tovaru • CPV kód: 39830000-9 Čistiace výrobky 30197000-6 Drobné kancelárske vybavenie 30192000-1 Kancelárske potreby 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) • Forma zmluvného vzťahu: objednávk

prílohy:

oprava príloh zo dňa 3.8.2021:

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…