18. Aug 2011 7:15

Výzva na predloženie cenovej ponuky e- aukcia -Kancelárske potreby, tlačivá a technické pomôcky

Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovaru - kúpa. Predmetom zákazky je dodanie kancelárskych potrieb podľa priloženého rozpisu.

Celý dokument vo formáte pdf:ico_pdf_46

Kúpna zmluva-príloha k výzve verejného obstarávania :ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…