16. Apr 2021 8:08

Výzva na predkladanie ponúk - Zariadenie pre seniorov na Ul. J. Okáľa – debarierizácia objektov“ – projekt pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu

Názov zákazky : „Zariadenie pre seniorov na Ul. J. Okáľa – debarierizácia objektov“ – projekt pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu. Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71320000-7.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…