8. Oct 2012 7:09

Výzva na predkladanie ponúk - Zákazka na poskytnutie stavebných prác

Predmet zákazky: Zákazka na poskytnutie stavebných prác. Názov predmetu zákazky „Realizačný projekt programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 – Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Prievidza“

Celý článok:ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…