2. Nov 2016 14:29

Výzva na predkladanie ponúk:Vykonávanie pravidelnej prehliadky a preventívnej údržby, porevízne opravy, servis v prípade poruchy, doplnkové služby výťahov

Názov zákazky: „Vykonávanie pravidelnej prehliadky a preventívnej údržby, porevízne opravy, servis v prípade poruchy, doplnkové služby výťahov“. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby Miesta dodania: Mestský úrad a Mestský dom na Námestí slobody v Prievidzi, školské jedálne pri materských školách v Prievidzi podľa zoznamu uvedeného v bode 3.1. Termín dodania: 15.11.2016 – 31.10.2018. Na dodanie predmetu zákazky bude uzavretá rámcová dohoda a budú vystavené objednávky podľa priebežne vznikajúcich potrieb jednotlivých miest dodania.

celý dokument: ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…