8. Sep 2017 7:22

Výzva na predkladanie ponúk - Kultúrny dom Veľká Lehôtka – prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia – realizácia stavby, Kultúrny dom Hradec - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia

Názov zákazky : „Kultúrny dom Veľká Lehôtka – prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia “ – realizácia stavby „Kultúrny dom Hradec - – prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia “ – realizácia stavby“. Miesto dodania: Kultúrny dom Hradec, Kultúrna dom Veľká Lehôtka, Prievidza. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác. Predpokladaná hodnota zákazky: KD Veľká Lehôtka 9 399,64 € bez DPH KD Hradec 5 166,51 € bez DPH.

celý dokument:

príloha č. 1:ts_46

príloha č. 2:

návrh zmluvy:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…