13. Jun 2018 7:05

Výzva na predkladanie cenoych ponúk - Kultúrny dom Veľká Lehôtka – rekonštrukcia strechy

Názov zákazky : „Kultúrny dom Veľká Lehôtka – rekonštrukcia strechy“ Miesto dodania: Kultúrna dom Veľká Lehôtka, Prievidza. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV 45000000-7. Predpokladaná hodnota zákazky: 43 000,00 € bez DPH

celý dokument:

prílohy:

návrh zmluvy:

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…