29. Jul 2011 7:08

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Zákazka s nízkou hodnotou, podľa §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:
2.1 Názov zákazky : „ Ochranné pracovné pomôcky“.
2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na dodanie tovaru.
2.3 Miesto dodania: Materské školy a Školské jedálne pri materských školách zriadené mestom Prievidza.
2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva. Prílohou zmluvy bude rozpis tovaru, ktorý bude obsahovať názov tovaru, veľkosť a počet kusov pre jednotlivé odberné miesta – materské školy a školské jedálne. Predávajúci tovar doručí na odberné miesto uvedené v zmluve.

ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z…

9. Jun 2023 13:04
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať…

Týždeň plný radosti a smiechu v MŠ, Ul. P. Benického

9. Jun 2023 9:00
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pedagógovia pre deti v …

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…