29. Jul 2011 7:08

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Zákazka s nízkou hodnotou, podľa §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:
2.1 Názov zákazky : „ Ochranné pracovné pomôcky“.
2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na dodanie tovaru.
2.3 Miesto dodania: Materské školy a Školské jedálne pri materských školách zriadené mestom Prievidza.
2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva. Prílohou zmluvy bude rozpis tovaru, ktorý bude obsahovať názov tovaru, veľkosť a počet kusov pre jednotlivé odberné miesta – materské školy a školské jedálne. Predávajúci tovar doručí na odberné miesto uvedené v zmluve.

ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.