29. Jul 2011 7:08

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Zákazka s nízkou hodnotou, podľa §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:
2.1 Názov zákazky : „ Ochranné pracovné pomôcky“.
2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na dodanie tovaru.
2.3 Miesto dodania: Materské školy a Školské jedálne pri materských školách zriadené mestom Prievidza.
2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva. Prílohou zmluvy bude rozpis tovaru, ktorý bude obsahovať názov tovaru, veľkosť a počet kusov pre jednotlivé odberné miesta – materské školy a školské jedálne. Predávajúci tovar doručí na odberné miesto uvedené v zmluve.

ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…

Zjednosmernenie ulíc

5. Dec 2023 14:31
Mesto Prievidza zavádza od polovice decembra zmenu organizácie dopravy na…

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…