2. Oct 2012 9:02

Výzva na predkladanie cenových ponúk-Zabezpečovací systém do kina Baník

Predmet zákazky a typ zmluvy: 2.1 Názov zákazky : „ Zabezpečovací systém do kina Baník“. 2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby. 2.3 Miesto dodania: Kino Baník, M. R. Štefánika 1, 971 01 Prievidza. 2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva. 2.5 Predpokladaná hodnota zákazky : 2 400 € bez DPH.

Celý článok:ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…