8. Jul 2020 11:52

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vypracovanie architektonickej štúdie Zariadenie pre seniorov na Ul. Š. Závodníka v Prievidzi

Názov zákazky: Vypracovanie architektonickej štúdie Zariadenie pre seniorov na Ul. Š. Závodníka v Prievidzi Miesto dodania: Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Návrh zmluvy o dielo je prílohou č. 1 tejto výzvy. Postup a druh zákazky: zákazka v zmysle § 117 zákona na dodanie služby CPV kód zákazky: 71200000-0 – Architektonické a súvisiace služby Predpokladaný termín dodania: Júl 2020

Celý dokument:

Prílohy:

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…