8. Jul 2020 11:52

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vypracovanie architektonickej štúdie Zariadenie pre seniorov na Ul. Š. Závodníka v Prievidzi

Názov zákazky: Vypracovanie architektonickej štúdie Zariadenie pre seniorov na Ul. Š. Závodníka v Prievidzi Miesto dodania: Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Návrh zmluvy o dielo je prílohou č. 1 tejto výzvy. Postup a druh zákazky: zákazka v zmysle § 117 zákona na dodanie služby CPV kód zákazky: 71200000-0 – Architektonické a súvisiace služby Predpokladaný termín dodania: Júl 2020

Celý dokument:

Prílohy:

Ďalšie aktuality

YOUNG RUN je tu opäť!

15. Jul 2024 8:47
Najmladšia bežecká akcia v meste prichádza už po štvrtý krát. YOUNG RUN aj v roku…

Kampaň „Do práce na bicykli“ pozná víťazov

15. Jul 2024 8:45
Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj…

Odstávka pitnej vody

15. Jul 2024 8:30
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody dnes…