23. máj 2016 12:24

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Výmena jestvujúcich okien za plastové s vymurovaním menších otvorov na budove MsP v Prievidzi

Názov zákazky : „Výmena jestvujúcich okien za plastové s vymurovaním menších otvorov na budove MsP v Prievidzi ". Miesto dodania: Mestská polícia Prievidza, K. Nováckeho 14 Prievidza. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV: 45421100-5,45262520-2, 45410000-4, 45442100-8. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 166,00 € bez DPH.

celý dokument: ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.