3. Sep 2020 9:20

Výzva na predkladanie cenových ponúk -Vykonávanie pravidelnej prehliadky a preventívnej údržby, porevízne opravy, servis v prípade poruchy, doplnkové služby výťahov

Názov zákazky: „Vykonávanie pravidelnej prehliadky a preventívnej údržby, porevízne opravy, servis v prípade poruchy, doplnkové služby výťahov“. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby Miesta dodania: Mestský úrad a Mestský dom na Námestí slobody v Prievidzi, školské jedálne pri materských školách v Prievidzi podľa zoznamu uvedeného v bode 3.1. Termín dodania: 1.11.2020– 31.10.2022. Na dodanie predmetu zákazky bude uzavretá zmluva o poskytnutí služby a budú vystavené objednávky podľa priebežne vznikajúcich potrieb jednotlivých miest dodania.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…