3. Sep 2020 9:20

Výzva na predkladanie cenových ponúk -Vykonávanie pravidelnej prehliadky a preventívnej údržby, porevízne opravy, servis v prípade poruchy, doplnkové služby výťahov

Názov zákazky: „Vykonávanie pravidelnej prehliadky a preventívnej údržby, porevízne opravy, servis v prípade poruchy, doplnkové služby výťahov“. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby Miesta dodania: Mestský úrad a Mestský dom na Námestí slobody v Prievidzi, školské jedálne pri materských školách v Prievidzi podľa zoznamu uvedeného v bode 3.1. Termín dodania: 1.11.2020– 31.10.2022. Na dodanie predmetu zákazky bude uzavretá zmluva o poskytnutí služby a budú vystavené objednávky podľa priebežne vznikajúcich potrieb jednotlivých miest dodania.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 10.2.2023

7. Feb 2023 8:25
Oznamujeme, že v piatok 10. februára 2023 o 12:00 sa uskutoční pravidelné…

23. ročník súťažnej vokálnej prehliadky žiakov ZUŠ -…

6. Feb 2023 9:09
Prehliadka sa koná 17. marca 2023 v Koncertnej sále ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza…

6. ročník súťaže v hre na bicích nástrojoch - Borákova…

6. Feb 2023 8:04
Súťaž, ktorá sa uskutoční 23. marca 2023 v Koncertnej sále ZUŠ Ladislava Stančeka…