28. máj 2019 12:45

Výzva na predkladanie cenových ponúk - vybudovanie spevnenej plochy – Ulica M. Rázusa“ – vypracovanie a dodanie zámeru v rozsahu zisťovacieho konania v zmysle Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Názov zákazky : „Vybudovanie spevnenej plochy – Ulica M. Rázusa“ – vypracovanie a dodanie zámeru v rozsahu zisťovacieho konania v zmysle Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71320000-7

celý dokument:

mandátna zmluva:

príloha:

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. V. Benedikta,…

19. Aug 2022 8:08
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.