29. Mar 2021 7:31

Výzva na predkladanie cenových ponúk - vybudovanie polopodzemných kontajnerov - projektová dokumentácia - mestská časť Necpaly

Názov zákazky : „VYBUDOVANIE POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV NA ODPAD – PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA – MESTSKÁ ČASŤ NECPALY“ Miesto dodania: Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14 Typ zákazky: zákazka na dodanie služby CPV kód: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 71320000-7 Inžinierske projektovanie Forma zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo

celý dokument:

prílohy:

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…