5. Feb 2021 10:07

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vybudovanie polopodzemných kontajnerov na odpad v Prievidzi – projektová dokumentácia – mestská časť Zapotôčky, Nové Mesto a Necpaly

Názov zákazky : „Vybudovanie polopodzemných kontajnerov na odpad v Prievidzi – projektová dokumentácia – mestská časť Zapotôčky, Nové Mesto a Necpaly“ Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71320000-7

celý dokument:

prílohy:

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…