23. Jul 2018 15:49

Výzva na predkladanie cenových ponúk – Vstupná brána do lesoparku – realizácia

Názov zákazky: Vstupná brána do lesoparku – realizácia Miesto dodania: k. ú. Prievidza Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV 45000000-7. Predpokladaná hodnota zákazky: 4600,00 € bez DPH

Celý dokument:

Návrh zmluvy o dielo:

Prílohy:

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…