23. Jul 2018 15:49

Výzva na predkladanie cenových ponúk – Vstupná brána do lesoparku – realizácia

Názov zákazky: Vstupná brána do lesoparku – realizácia Miesto dodania: k. ú. Prievidza Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV 45000000-7. Predpokladaná hodnota zákazky: 4600,00 € bez DPH

Celý dokument:

Návrh zmluvy o dielo:

Prílohy:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…