22. Aug 2011 9:17

Výzva na predkladanie cenových ponúk - tepelná energetika

Zákazka s nízkou hodnotou, podľa §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

Názov zákazky : „ Poskytovanie poradenstva a spolupráca v oblasti tepelnej energetiky “.

Celý dokument vo formáte PDF : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…