22. Aug 2011 9:17

Výzva na predkladanie cenových ponúk - tepelná energetika

Zákazka s nízkou hodnotou, podľa §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

Názov zákazky : „ Poskytovanie poradenstva a spolupráca v oblasti tepelnej energetiky “.

Celý dokument vo formáte PDF : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.