9. Feb 2012 8:43

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Sprostredkovanie predaja nehnuteľností

Predmet zákazky a typ zmluvy: 2.1 Názov zákazky : „Sprostredkovanie predaja nehnuteľností “. 2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby. 2.3 Miesto dodania: Mesto Prievidza. 2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená sprostredkovateľská zmluva. 2.5. Predpokladaná hodnota zákazky : 8000,00 € bez DPH

Celý dokument na stiahnutie:

ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…

Zjednosmernenie ulíc

5. Dec 2023 14:31
Mesto Prievidza zavádza od polovice decembra zmenu organizácie dopravy na…

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…