24. Sep 2021 7:18

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Spojovací chodník medzi Veľkonecpalskou a Malonecpalskou ulicou

Názov zákazky : „Spojovací chodník medzi Veľkonecpalskou a Malonecpalskou ulicou“ • Miesto dodania: Prievidza • Typ zákazky: zákazka na dodanie stavebných prác • CPV kód: 45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov • Forma zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo

prílohy:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…