24. Sep 2021 7:18

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Spojovací chodník medzi Veľkonecpalskou a Malonecpalskou ulicou

Názov zákazky : „Spojovací chodník medzi Veľkonecpalskou a Malonecpalskou ulicou“ • Miesto dodania: Prievidza • Typ zákazky: zákazka na dodanie stavebných prác • CPV kód: 45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov • Forma zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo

prílohy:

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…