24. Sep 2018 7:20

Výzva na predkladanie cenových ponúk -Služby vzdelávania pre projekt : Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná

Predmetom zákazky je príprava a poskytovanie spoločných školiacich aktivít zameraných na zvyšovanie úrovne cezhranlčnej spolupráce miestnych aktérov miest Prievidza a Karviná v oblasti aktívneho starnutia a sociálneho začlenenia seniorov prostredníctvom novovytvoreného vzdelávacieho projektu: „Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná", ktorý tvorí kompaktný vzájomne nedeliteľný celok tak, aby mohla byť dosiahnutá spoločná cezhraničná spolupráca a cezhraničný dopad, ako aj metodické, kvalitatívne a technické parametre požadované poskytovateľom nenávratného finančného príspevku na túto zákazku.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Zelený projekt pre seniorov

18. Jun 2024 14:21
V rámci podujatia Naše mesto 2024 upravili pracovníci mestského úradu spoločne s…

Mesto chce opraviť odvodňovací žľab na autobusovej stanici

17. Jun 2024 13:34
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…