24. Sep 2018 7:20

Výzva na predkladanie cenových ponúk -Služby vzdelávania pre projekt : Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná

Predmetom zákazky je príprava a poskytovanie spoločných školiacich aktivít zameraných na zvyšovanie úrovne cezhranlčnej spolupráce miestnych aktérov miest Prievidza a Karviná v oblasti aktívneho starnutia a sociálneho začlenenia seniorov prostredníctvom novovytvoreného vzdelávacieho projektu: „Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná", ktorý tvorí kompaktný vzájomne nedeliteľný celok tak, aby mohla byť dosiahnutá spoločná cezhraničná spolupráca a cezhraničný dopad, ako aj metodické, kvalitatívne a technické parametre požadované poskytovateľom nenávratného finančného príspevku na túto zákazku.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.