3. Oct 2019 8:07

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcie MK a chodníkov v meste Prievidza – rekonštrukcia chodníka na ceste Vl. Clementisa

Názov zákazky: „Rekonštrukcie MK a chodníkov v meste Prievidza – rekonštrukcia chodníka na ceste Vl. Clementisa v úseku od Ulice energetikov po zástavku MHD.“ Miesto dodania: mestská časť Kopanice, chodník na ceste Vl. Clementisa v úseku od Ulice energetikov po zástavku MHD Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác; CPV: 45000000-7 Predpokladaná hodnota zákazky: 20.100,-€

Prílohy:

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…