28. máj 2019 12:40

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia štyroch soc. zariadení (dvoch na prízemí, dvoch na poschodí) a výmena 8ks plastových okien v ľavom pavilóne v MŠ Športová

Názov zákazky : „Rekonštrukcia štyroch soc. zariadení (dvoch na prízemí, dvoch na poschodí) a výmena 8ks plastových okien v ľavom pavilóne v MŠ Športová 134/36 v Prievidzi“ . Miesto dodania: Materská škola , Športová ul. 134/34, Prievidza. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV:45214100-1 Predpokladaná hodnota zákazky: 42 000,00 € bez DPH

Vysvetlenie k zákazke zo dňa 5.6.2019:

upravený rozpočet zo dňa 5.6.2019:

Návrh zmluvy zo dňa 5.6.2019:

celý dokument:

návrh zmliuvy:

rozpočet:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…